Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Bạn có thể chọn một trong các hình thức thanh toán sau đây : 

1

Thanh toán tiền mặt

2

Thanh toán chuyển khoản

  Tên tài khoản : Công ty cổ phần Yên Tân
  Số : 9.3688.6868 tại ACB – CN Hà Nội
3

Thanh toán trả góp :

B1 : Chọn mục “TIẾN HÀNH THANH TOÁN”.

B2 : Chọn “Alepay Payment” 

B3 : Chọn “Thanh toán tra góp ” để đăng ký trả góp online 

Chỉ hỗ trợ khách hàng có thẻ tín dụng

4

Thanh toán bằng thẻ :

B1 : Chọn mục “TIẾN HÀNH THANH TOÁN”

B2 : Chọn “Alepay Payment” 

B3 : Chọn hình thức thẻ phù hợp