Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Liên hệ với SHOP để biết thông tin số lượng về sản phẩm

Bạn có thể chọn một trong các hình thức thanh toán sau đây :

1 Thanh toán tiền mặt
2 Thanh toán chuyển khoản
Tên tài khoản : Công ty cổ phần Yên Tân
Số : 9.3688.6868 tại ACB – CN Hà Nội
3 Thanh toán trả góp :

B1 : Liên hệ với SHOP để được hỗ trợ trả góp

B2 : Chọn mục “TIẾN HÀNH THANH TOÁN”.

B3 : Chọn “Alepay Payment”

B4 : Chọn “Thanh toán tra góp ” để đăng ký trả góp online

Chỉ hỗ trợ khách hàng có thẻ tín dụng

4 Thanh toán bằng thẻ :

B1 : Liên hệ với SHOP để được hỗ trợ trả góp

B2 : Chọn mục “TIẾN HÀNH THANH TOÁN”

B3 : Chọn “Alepay Payment”

B4 : Chọn hình thức thẻ phù hợp